Taking pleasure in hard work

 • Nederlands
 • English
Open Sollicitatie

'Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging, weet jij nog wat?' ‘Heb je zelf een idee?’ ‘Ja zeker, alleen kan ik niet zeggen hoe het heet…’ Ik heb dit gesprek nu al een aantal keer gehad en er meer dan genoeg over na zitten denken. Ik ben eruit! Ik weet prima wat ik wil, alleen de specifieke job title maakt me niet zo veel uit. Status en dergelijke geef ik namelijk niets om, maar om inspirerende werkomstandigheden des te meer. Vandaar deze open sollicitatie!

Waar ik blij van word:

 • Contact leggen en onderhouden met mensen, of het nu gaat om collega's of relaties (B2B en B2C)
 • Plannen, organiseren en structureren, 'dingen regelen', van het in elkaar draaien van een goede planning tot het maken en uitvoeren van een beleidsplan
 • Een bedrijf waar vaker wordt nagedacht over morgen dan over vandaag en gister
 • Bedenken van nieuwe oplossingen voor oude en nieuwe vraagstukken
 • Collega's die het beste uit elkaar naar boven halen, door te sparren, te inspireren, te motiveren en met elkaar mee te denken
 • Goede service verlenen, van vragen via mail beantwoorden tot op locatie alles tot in de puntjes verzorgen en mogelijke problemen altijd een stap voor te zijn
 • Veel verantwoordelijkheden
 • Een dynamische omgeving
 • Mogelijkheden om mijn skills verder te ontwikkelen, d.m.v. interne en externe cursussen, workshops en andere bijeenkomsten bij te wonenMijn waardevolle kenmerken:
 • Ervaring opgedaan en posities bereikt door hard werken en onderaan beginnen
 • Nederlands (moedertaal) en Engels (vloeiend)
 • Apple, iOS, OSX, iWorks, (voorkeur) Windows, MS Office ((nood)zakelijk gebruik)
 • Rijbewijs B
 • Flexibel, sociaal, gedreven
 • Team leader / player, maar ook zelfstandig en verantwoordelijk
 • Enthousiast en nieuwsgierig
 • Geen 9-5 mentaliteit
  Vroeger komen en langer blijven, ik vind dat geen probleem, mijn hoofd staat niet stil na 17:00uur
Neem contact met mij op voor meer informatie, en mijn CV.
Unsolicited Application
'I am looking for a new challenge, do you know anything?’ ‘Do you have any idea what your looking for?’ ‘Yeah sure, just don’t know how to call it…’ I’ve had this conversation a couple of times now, and spent plenty of time thinking about it. Now I know! I know exactly what I want, I just don’t care about a job title. I don’t care about a fancy status, but all the more about an inspiring work environment. Hence this unsolicited application!

What makes me happy:

 • Establishing and maintaining contact, colleagues and relations (B2B and B2C)
 • Planning, organise and structuring, ‘arranging things’, from making a schedule to produce and to carry trough a policy
 • A company that thinks about tomorrow more often then it does about today and yesterday
 • Thinking of solutions for new and older issues
 • Colleagues who bring out the best in each other, by sharing ideas, inspiring, motivating and brainstorming
 • Providing good services, answering emails or questions on location and making sure no problems occur and everything is taken care of
 • Responsibilities
 • A dynamic environment
 • Opportunities to develop my skills further, through internal and external courses, workshops and other types of eventsMy valuable qualities:
 • Experience and positions achieved through hard work and starting at the bottom
 • Dutch (native) en English (fluent)
 • Apple, iOS, OSX, iWorks, (preferred) Windows, MS Office ((required)business use)
 • Driver’s license
 • Flexible, social, driven
 • Team leader / player, but also independed and responsible
 • Enthusiastic and curious
 • No 9-5 attitude
  Coming in early and staying in late, I don’t mind, my head doesn’t stop at 5pm
Contact me for more information,and my resume.
Stacks Image 809